Основні напрямки роботи


Практичний психолог - Дем′яненко Антоніна Іванівна      

 

Соціальний педагог   -    Садова Яна Олександрівна

 

         Спеціалісти соціально-психологічної служби працюють з окремою особистістю, з окремою дитиною, а якщо з групою – то невеликою, якщо з сім’єю – то з кожною окремо.

         Основне призначення служби – це психологічний і соціальний захист дитини, підлітка, надання їм психологічної, соціальної допомоги, вміння організувати їх навчання, реабілітацію і адаптацію в суспільстві.

         Основна   мета діяльності служби - психологічний супровід особистісної і соціальної адаптації дітей і підлітків у процесі навчання в школі, а також психологічне забезпечення індивідуалізації і гуманізації педагогічного процесу.

         Одне із завдань соціально-психологічної служби – забезпечити такий психологічний клімат, коли дітям хочеться вчитися, вчителям працювати, а батьки не жаліють, що свою дитину віддали саме в цю школу.

 

Основні напрямки роботи:

 

         Соціальний педагог

v Перевірка відвідуваності занять учнями.

v Складання соціального паспорту сімей учнів.

v Профілактичні бесіди з дітьми девіантної поведінки.

v Участь в роботі Ради профілактики правопорушень «Право і закон», адміністративних співбесідах, педагогічних радах з питань роботи з «проблемними» дітьми.

v Взаємодія з КМСН.

v Розвиток індивідуальних здібностей учнів.

v Надання психологічної допомоги і підтримки учням.

v Робота з батьками.

 

           Психолог

v Індивідуальне консультування учнів, батьків, педагогів з проблемних питань.

v Діагностика індивідуальних здібностей учнів.

 

v Участь в адміністративних нарадах, в роботі Ради профілактики правопорушень «Право і закон», педагогічних радах, участь в моніторингу навчально-виховного процеcу.

v Проведення роботи по психологічній просвіті серед учнів, педагогів, батьків.

v Професійна орієнтація учнів.

v Корекція психофізіологічних особливостей учнів.

 

Функції служби:

  • надає допомогу дитині в кризових ситуаціях. Важливо знайти шляхи, варіанти виходу з кризи, підтримати в важкий час;
  • аналізує стан соціально-психологічного виховання в різних соціальних сферах, що оточують дитину і впливають на неї;
  • направляє діяльність учнів на самовиховання, самонавчання і вміння самостійно організувати своє життя і вчинки;
  • координує і об’єднує роботу різних спеціалістів, організацій, що вирішують проблеми дітей, мають відношення до стану їх кризи, і захисту їх прав;
  • охороняє і захищає особистість, її права і інтереси;
  • створює умови для безпечного, комфортного і творчого життя учнів;
  • організовує соціально-психологічну і правову консультацію для учнів, педагогів, батьків;
  • вирішує конфліктні ситуації між учнями, педагогами, батьками;

сприяє здоровому способу життя колективу і кожного його члена.

 

Принципи роботи служби:

 

Доступність – можливість отримання допомоги для всіх, хто її потребує.

 

Своєчасність – включення в роботу служби на самих ранніх стадіях.

 

Індивідуалізація – індивідуальний підхід, при якому слід враховувати рівень інтелекту, показники здоровя, освітній рівень, особливості особистості, соціальний стан.

 

Комплексність – психологічне вивчення особистості і корекція, підвищення рівня освіченості, відновлення соціального статусу.

 

Ефективність – відновлення особистості дитини і активне включення в життя.

 

Наступність – єдина форма, етапність, безперервність, зворотній зв’язок.

 

Багатофункціональність – виконання комплексу різноманітних заходів з охорони і захисту прав особистості членів колективу школи.

 

Інтеграція – отримана інформація повинна акумулюватися в замкнену систему, що забезпечує повне збереження таємниці і анонімність респондентів.

 

Оперативність – швидке вирішення чи профілактика проблем і протиріч в колективі школи у даної особистості.

 

Репрезентативність – представництво у всіх соціальних групах учнів і врахування їх інтересів.

 

Адаптація – орієнтація на рухливість, відсутність інертності і швидке пристосування до змін зовнішнього соціального середовища, якостей особистості і колективу.