План виховної роботи


 

 

     Керуючись Законом України «Про загальну середню освіту», Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України » та Програмами в галузі освіти, де визначені завдання загальної середньої освіти, школа головну увагу у виховній роботі акцентує на виховання громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності; формуванні творчої особистості учня; вихованні поваги до національних цінностей нашого народу; вироблення навичок здорового способу життя.

 

Проблема виховної роботи, над якою працює педагогічний колектив школи: створення сприятливого виховного   середовища для духовного   збагачення учнів та   формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України.

 

І. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

 

     Проявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосві­домості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Це досягається завдяки виконанню положень Національної доктрини розвитку освіти (Затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002), Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

         Це процес формування громадянськості як риси особистості, яка характеризується усвідомленням нею своїх прав

 і обов`язків у ставленні до держави, народу, законів, норм життя, турботою про благополуччя своєї країни,

 збереження людської цивілізації, конкретними діями відповідно до власних переконань і цінностей. Це формування

 світоглядної свідомості і ціннісних орієнтацій молоді, передача їй соціального досвіду, надбання попередніх поколінь.

             Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави:

 

Мета

Заходи

Термін

Виконавець

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

Набуття

соціального досвіду, досягнення культури міжнаціональних взаємин, виховання поваги до історії, державної символіки, законодавства України

Вивчення положень Конституції України, державної символіки, традицій і звичаїв українського народу, історії держави.

 

вересень-травень

 

вчитель історії та географії

класні керівники

Дяченко Л.П.

 

 

Свято Першого дзвоника.

вересень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

Поновити куточки національної символіки     в класних кімнатах.

до 1.09

класні керівники

Бражник В.О.

 

 

Заходи до Дня міста.

вересень

Гаврилечко О.М.

Дем’яненко А.І.

Кривошея П.А.

Дяченко Л.П.

 

Свято Останнього дзвоника.

травень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

Заходи, присвячені річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників.

жовтень

 

Бражник В.О.

класні керівники

Дяченко Л.П.

 

Заходи до Дня Перемоги:

Літературно-музична композиція ”Вклонимося і мертвим, і живим…”.

травень

 

 

Бражник В.О.

Гаврилечко О.М.

класні керівники

Дяченко Л.П.

 

Проведення загальношкільної лінійки Слави ”Ніхто не забутий – ніщо не забуто”.

травень

 

Бражник В.О.

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

Проведення екскурсій до історичного музею, місцями бойової слави.

вересень-травень

 

класні керівники

 

Бражник В.О.

 

 

 

Заходи до Дня партизанської слави.

вересень

класні керівники

Бражник В.О.

 

 

Тиждень української мови та літератури.

березень

 

Кожевнікова С.Є.

Черненька Г.Д.

Дяченко Л.П.

 

-                                             Вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні.

жовтень - листопад

Герасимов О.М.

Бражник В.О.

 

Дяченко Л.П.

 

Провести учнівську конференцію ”Голодомор 1932-1933 років в Україні”.

жовтень

 

Герасимов О.М.

 

Бражник В.О.

 

 

 

Організувати постійно діючу виставку літератури та фотоматеріалів у шкільній бібліотеці.

вересень-травень

Кожевнікова С.Є.

Дяченко Л.П.

 

Заходи, присвячені Дню захисту дітей.

червень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

Формування правосвідомості і підвищення на цій основі рівня правової культури учнів

Проведення тематичних класних годин за загальною темою ”Закон -основа життєдіяльності держави”.

жовтень

 

 

класні керівники

 

   Дяченко Л.П.

 

Проведення діагностування та надання консультативної допомоги учням різного шкільного віку.

протягом року

Дем’яненко А.І.

 

Дем’яненко А.І.

 

 

Брейн - ринг з правової тематики (10-11 класи).

лютий

 

Герасимов О.М.

Дяченко С.О.

 

   Дяченко Л.П.

 

Проведення тижня правових знань.

жовтень

 

Герасимов О.М.

класні керівники

   Дяченко Л.П.

 

Виставка дитячих малюнків з теми ”Я – громадянин України”.

жовтень

 

   Дяченко Л.П. Гаврилечко О.М.

   Дяченко Л.П.

 

Організація зустрічей з представниками правоохоронних органів з метою попередження правопорушень серед неповнолітніх.

протягом року

 

класні керівники

Садова Я.О.

Садова Я.О.

 

Проведення Декади правової освіти.

грудень

Герасимов О.М.

класні керівники

Садова Я.О.

 

Проведення місячника правових знань.

лютий

 

Герасимов О.М.

класні керівники

   Дяченко Л.П.

 

Виставка газет на тему ”Боротьба з наркоманією, токсикоманією та СНІДом”.

лютий

 

класні керівники

Садова Я.О.

 

Захист учнівських робіт з правової тематики в рамках викладання курсу “Основи правознавства”.

протягом року

 

Герасимов О.М.

 

Малишко Н.І.

 

Проведення лекцій для батьків на правову тематику.

протягом року

класні керівники

Герасимов О.М.

 

 

Попередження правопорушень, запобігання дитячої бездоглядності, виховання здорового способу життя

Постійний загальношкільний контроль за відвідуванням школи учнями, що стоять на внутрішкільному обліку.

вересень

класні керівники

Садова Я.О.

 

Зв’язок із службою зі справ дітей, громадськими організаціями з метою своєчасного виявлення дітей, які стоять на обліку та координації роботи у цьому напрямку.

протягом року

класні керівники

Садова Я.О.

 

Організація зустрічей з представниками правоохоронних органів, проведення лекцій та бесід.

протягом року

класні керівники

Садова Я.О.

 

Індивідуальне консультування та діагностична робота з дітьми, схильними до правопорушень, та їх батьками, надання допомоги.

протягом року

Дем’яненко А.І.

Садова Я.О.

   Дяченко Л.П.

 

Проведення бесід з батьками, діти яких схильні до скоєння правопорушень.

протягом року

класні керівники,

Дем’яненко А.І.

Садова Я.О.

   Дяченко Л.П.

 

Проведення місячника батьківського всеобучу.

вересень

класні керівники

   Дяченко Л.П.

 

Участь у районних та міських операціях “Урок”, ”Підліток”.

протягом року

класні керівники,

Дем’яненко А.І.

Зубарчук В.Г.

   Дяченко Л.П.

 

Залучення дітей, схильних до правопорушень, до проведення позакласних заходів, свят, конкурсів.

 

протягом року

класні керівники,

Дем’яненко А.І.

Садова Я.О.

Гаврилечко О.М.

 

 

Проведення виховних годин за загальною темою ”Профілактика правопорушень. Правова відповідальність неповнолітніх”.

 

за планами

класних керівників

класні керівники

Дяченко Л.П.

 

Оновлення куточків із пропаганди здорового способу життя.

вересень, жовтень

класні керівники,

медична сестра

Садова Я.О.

 

Робота Ради профілактики правопорушень.

протягом року

Садова Я.О.

Дяченко Л.П.

 

  

       

ІІ. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ

Проявляється у моральній актив­ності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюб­ності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності про­щати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості — це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. Це досягається завдяки виконанню положень Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності; Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства

     Морально-етичне виховання передбачає оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів і переконань, умінь та навичок, тобто спрямоване на формування моральної зрілості особистості.

   Завданням є сприяння усвідомлення учнями загальнолюдської і народної моралі, готовності жити й діяти за принципами

гуманізму.

   Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань морально-етичного виховання:

 

Мета

Заходи

Термін

Виконавець

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

Формування

цінностей моральної особистості

-                                              Виховні години на морально-етичні теми.

протягом року

класні керівники

Дяченко Л.П.

 

Проведення акцій Милосердя, Допоможи ближньому.

вересень

жовтень

 

класні керівники

Садова Я.О.

Гаврилечко О.М.

 

Організувати роботу волонтерського загону.

вересень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

Провести класні години на тему „ Добротою себе виміряй ”, „Щастя. Як ми його розуміємо?”.

протягом року

класні керівники

Дяченко Л.П.

 

 

Конкурсна програма        „Подорож в країну Ввічливості”.

березень

Дяченко Л.П.

Дяченко Л.П.

 

Систематизувати досвід морально - етичного виховання класних керівників школи.

травень

Дяченко Л.П.

Дяченко Л.П.

 

Загальношкільна акція „Доброго ранку, ветеране”.

травень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

Турнір лицарів ввічливості.

лютий

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

Анкетування учнів           „Вибір”, „Цінності та пріоритети ”.

протягом року

Дем’яненко А.І.

 

Дяченко Л.П.

 

-          Заходи до Міжнародного дня інвалідів

грудень

Садова Я.О.

Дяченко Л.П.

 

Диспут „Що означає жити красиво? ”.

лютий

Дем’яненко А.І.

 

Дяченко Л.П.

 

-          Проведення Дня Матері.

травень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

Концертні програми для батьків.

листопад

березень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

Організувати екскурсії на підприємства, де працюють батьки учнів.

квітень

класні керівники

 

Дяченко Л.П.

 

-           Виставка малюнків на тему ”Добрі вчинки”.

березень

 

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

 

ІІІ. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

Формується у процесі екологіч­ного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до при­роди, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохо­ронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне став­лення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.

   Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення до природи:

 

Мета

Заходи

Термін

Виконавець

Відповідальний

1

2

3

4

5

Формування у процесі екологічного виховання почуття особистої причетності до збереження природних багатств

 

Систематично проводити екологічні рейди, та моніторинги на пришкільній території по виявленню стихійних сміттєзвалищ.

 

осінньо - весняний період

Малик С.П.

Кривошея П.А.

 

Дяченко Л.П.

Організувати роботу екологічного загону.

 

вересень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

Акція „Рідне місто зробимо ще кращим”.

 

вересень

класні керівники

Дяченко Л.П.

Трудовий десант Земля потребує нашої турботи.

 

листопад

класні керівники

Гаврилечко О.М.

Конкурс на краще озеленення класної кімнати.

 

жовтень

класні керівники

Гаврилечко О.М.

Конкурс на кращу екологічну газету.

 

вересень - січень

класні керівники

Дяченко Л.П.

Операція „Увага! Листопад.”

 

жовтень листопад

класні керівники

Дяченко Л.П.

Провести тиждень екології.

 

згідно плану

Малик С.П.

 

Малишко Н.І.

Взяти участь в міському зльоті юних екологів.

 

квітень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

Свято „Птахи прилетіли ”.

березень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

Заходи до Дня Землі та Всеукраїнського дня благоустрою.

 

квітень

травень

класні керівники

Дяченко Л.П.

Робота по благоустрою шкільної території.

квітень

класні керівники

Кривошея П.А.

Дем’яненко А.І.

Дяченко Л.П.

Міжнародний День здоров’я.

 

7 квітня

класні керівники

Бражник В.О.

Малишко С.В.

Дяченко Л.П.

Налагодити екологічне інформування в школі.

 

протягом року

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

 

ІV. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА

      Формується у процесі есте­тичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецт­вом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів — здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості.

Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення до мистецтва

 

 

Мета

Заходи

Термін

Виконавець

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

Залучення учнів до прекрасного, вироблення естетичної активності, організація естетичної діяльності дітей

Провести Свято Першого дзвоника.

вересень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

Організувати танцювальний флешмоб.

вересень

Бездольна Л.М.

Дяченко Л.П.

 

-                                              Святковий концерт до Дня Вчителя

жовтень

 

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

Провести конкурси малюнків:

-„Золота осінь”;

-„Рідне місто моє”;

-„Моя рідна школо”;

-„ Весняна пісня”.

 

вересень

вересень

грудень

березень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

-          Випуски святкових газет

протягом року

класні керівники

Дяченко Л.П.

 

Концертна програма до Дня вчителя.

Вересень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

Заходи до Міжнародного дня музики.

жовтень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

Конкурс читців творів Т.Г. Шевченка в рамках фестивалю               „Переяславська осінь Кобзаря”.

жовтень

Кожевнікова С.Є.

Черненька Г.Д.

Дяченко Л.П.

 

Літературно – музична композиція до Дня української писемності.

листопад

Кожевнікова С.Є.

Черненька Г.Д.

Дяченко Л.П.

 

 

Концертна програма        „Дитинство моє веселкове”.

листопад

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

 

Фольклорна експедиція    „Іде Святий Миколай”.

грудень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

 

Новорічні свята.

грудень

класні керівники

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

 

Свята Різдвяного циклу.

січень

класні керівники

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

 

Концертна програма до Міжнародного жіночого дня.

березень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

 

Шевченківський тиждень.

березень

Кожевнікова С.Є.

Черненька Г.Д.

Дяченко Л.П.

 

 

Концерт - огляд художньої самодіяльності школи.

квітень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

 

Звіт - концерт танцювального колективу школи.

квітень

 

Бездольна Л.М.

Дяченко Л.П.

 

 

Свято Останнього дзвоника.

травень

Гаврилечко О.М.

Дяченко Л.П.

 

 

V.  ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

Є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підпри­ємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конку­рентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.

Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю загальними основами наукової організації праці, вмінням ставити мету, планувати її досягнення, організову­вати своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних трудових зусиль, вносити необхідні корективи.

Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення до праці:

 

Мета

Заходи

Термін

Виконавець

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

Створення умов для розуміння учнями ролі праці в житті, готовності до трудової діяльності

-                                             Закріпити за класами пришкільну територію.

вересень

протягом року

 

 

Дяченко Л.П.

класні керівники

 

 

Дяченко Л.П.

 

 

Трудові десанти до Міжнародного дня громадян похилого віку.

 

вересень-жовтень

Садова Я.О. Гаврилечко О.М.

Кривошея П.А.

Дяченко Л.П.

 

Організувати чергування учнів по школі. Скласти графік чергування.

вересень

Гаврилечко О.М.

класні керівники

 

 

Дяченко Л.П.

 

Організувати щотижневе прибирання закріплених територій в осінньо – весняний період.

протягом року

Гаврилечко О.М.

класні керівники

 

 

Дяченко Л.П.

 

Залучити учнів до роботи у „Книжковій лікарні”.

 

під час канікул

Кожевнікова С.Є.

Гаврилечко О.М.

 

 

Систематично проводити рейди – огляди стану збереження підручників.

 

протягом року

Кожевнікова С.Є.

Гаврилечко О.М.

 

 

Проводити рейди – огляди стану збереження шкільного майна.

протягом року

Гаврилечко О.М.

класні керівники

 

 

Дяченко Л.П.

 

 

Створити в класах ремонтні бригади та організувати їх роботу.

 

протягом року

класні керівники

Гаврилечко О.М.

 

 

 

Підготувати виставку учнівських робіт до Дня міста.

 

вересень

класні керівники

Дем’яненко А.І.

 

 

Організувати цикл лекцій та бесід для старшокласників із питань вибору професій.

 

протягом року

Дем’яненко А.І.

класні керівники

Дяченко Л.П.

 

 

Провести анкетування учнів „Все про професії”, тестування на професійну придатність.

 

протягом року

Дем’яненко А.І.

класні керівники

Дяченко Л.П.

 

 

 

 

 

VІ. ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ

Передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я" - це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок.

Ціннісне ставлення до свого психічного "Я" передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу -думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню з неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності.

Ціннісне ставлення, до свого соціального "Я" виявляється у таких ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей.

Основні заходи, які спрямовані на реалізацію завдань ціннісного ставлення до себе:

 

Мета

Заходи

Термін

Виконавець

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я" (забезпечення фізичного розвитку особистості, зміцнення здоров’я, виховання вольових рис, гармонії)

День фізичної культури та спорту.

вересень

Бражник В.О.

Дяченко Л.П.

 

Заходи, присвячені Дню Збройних сил України.

грудень

 

Бражник В.О.

класні керівники

Дяченко Л.П.

 

Заходи, присвячені Дню Захисника Вітчизни.

лютий

 

Бражник В.О.

класні керівники

Бражник В.О.

 

 

Спортивні змагання на першість міста з різних видів спорту.

протягом року

 

Бражник В.О.

Малишко С.В.

Бражник В.О.

 

 

-                                             Веселі старти.

вересень

Бражник В.О.

Малишко С.В.

Бражник В.О.

 

-                                             Заходи Дня Українського козацтва.

жовтень

 

Бражник В.О.

 

Дяченко Л.П.

 

-                                             Тиждень За здоровий спосіб життя

листопад

класні керівники

Садова Я.О

 

-                                              Конкурс Козацькі розваги.

лютий

 

Бражник В.О.

Малишко С.В.

Дяченко Л.П.

 

-                                             Конкурс Лицарський турнір.

лютий

 

Бражник В.О.

Малишко С.В.

Дяченко Л.П.

 

Міжнародний День боротьби з наркоманією.

березень

класні керівники

 

Садова Я.О

 

Ціннісне ставлення до свого психічного "Я" (сприяти формуванню в особистості реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності)

-                                             Виховна година Завтрашній характер – у сьогоднішньому вчинку (1-4 кл.)

вересень

класні керівники

Дяченко Л.П.

 

Тренінг Мій день: хороше та погане ”.

 

листопад

класні керівники

Дем’яненко А.І.

 

Дяченко Л.П.

 

-                                             Диспут Мій ідеал.

березень

класні керівники

Дяченко Л.П.

 

-                                             Круглий стіл Найскладніше – не відстоювати свою думку, а мати її (9-11кл.)

квітень

класні керівники

Дяченко Л.П.

 

Ціннісне ставлення, до свого соціального "Я"

(формування вміння запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей)

 

-                                             Тренінгове заняття На кого я хочу бути схожим у житті.

грудень

класні керівники

Дем’яненко А.І.

 

Дяченко Л.П.

 

-                                             Акція Турбота”.

вересень, жовтень

класні керівники

Садова Я.О

Дяченко Л.П.

 

-                                             Диспут Яка людина заслуговує на повагу інших

січень

класні керівники

Дяченко Л.П.

 

-                                             Виховна година Я і мої друзі.

лютий

класні керівники

Дяченко Л.П.