Урок на тему:"Економічна ефективність"

Економіка 11 клас      


Тема уроку: Економічна ефективність. Розпо­діл, обмін та споживання. Економічний кругообіг.

 

Мета уроку: навчити учнів визначити економічну ефективність, розвивати логічне мислення та вміння   користуватися інформацією про ресурсний потенціал країни, виховувати бережне ставлення до природних ресурсів.

   Тип уроку   : вивчення нового матеріалу.

Обладнання. Підручник, зошити, картки, статистична таблиця.

 

Хід уроку

І.Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань.

  • Бесіда " Важливість ефективного використання природних ресурсів".
  • Повідомлення теми уроку.

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Після вивчення теми ви дізнаєтесь:

  • Як знаходити показник продуктивності праці та показник капіталовкладень.
  • Розкриєте зміст поняття економічний кругообіг.

 

ІV. Сприйняття та засвоєння учнями нового матеріалу.

Розповідь учителя.

       1)Розповідь вчителя "Економічна ефективність".

         В сучасному мовленні поняття “ефективність” використовується в багатьох сферах людської діяльності. Зокрема, й в економіці, де ефективність посідає важливе місце серед актуальних проблем економічної науки і досить часто розглядається та досліджується провідними фахівцями.

         Сьогодні це поняття є одним з найпоширеніших. Адже часто доводиться зустрічати такі словосполучення, як “ефективність виробництва”, “ефективність управління”, “ефективність капіталовкладень”, “ефективність використання основних засобів” тощо. Вивченню та дослідженню даної категорії присвячено безліч наукових праць.           

         Отже, звернемось до словника, що означають слова Ефект, Ефектифність та Економічна ефективність.

Ефект (від лат. еffectus – дія, результат ) означає результат, наслідок певних причин, дій.

Ефективність - відношення корисного результату до витрат на його одержання.

Економічна ефективність — досягнення найбільших результатів за найменших затрат праці та матеріалів.

         Можна записати, що економічна ефективність дорівнює прибуток поділити на доходи.

                                                 прибуток          

Економічна ефективність = -------------------

                                                   доходи

 

2) Робота з підручником.

Прочитати с. 12-13

 

3)Розв'язання завдань.

         Запишемо формулу ефективності   E= Q/ C

E - ефективність виробництва

Q - кількість одиниць створювальної продукції

C - витрати виробничих ресурсів

Розглянемо задачу на с. 13.

Зачитую задачу

 

4) Розв'язання задачі №5 с.18

Визначте продуктивність праці та капіталовіддачу на двох фабриках

         За перший рік вироблено 510 меблевих гарнітурів з використанням праці 15 робітників   та використано 10 верстатів. На другій фабриці зроблено 150 подібних гарнітурів і працювало 5 робітників та 3 верстати.

 

Щоб визначити продуктивність праці, треба кількість одиниць створеної продукції поділить на кількість працівників, які брали участь у виробництві.

Позначимо продуктивність праці ПП

ПП 1 = 510:15= 34 одиниць продукції на одного працівника

ПП 2 = 150:5=30 одиниць продукції на одного працівника

34 > 30, отже більш ефективна продуктивність праці у першій фабриці

Знайдемо показник капіталовіддачі. Для цього кількість одиниць створеної продукції поділимо на кількість використаних верстатів.

Позначимо показник капіталовкладень ПК.

ПК 1= 510:10= 51

ПК 2=150:3=50

На першій фабриці капіталовіддача більша.

 

5) Економічний кругообіг.

         Робота з підручником с. 14

         Економічний кругообіг - неперервний зв'язок виробництва, обміну, розподілу та споживання.

         Обмін - економічна діяльність, в ході якої відбувається просування продукту від виробника до споживача.

         Розподіл - економічні відносини, у результаті яких формуються доходи.

         Споживання - це процес, при якому товари або послуги використовуються споживачами для задоволення власних потреб та бажань.

         Продукти праці створюються для споживання. Виробництво неможливо без споживання, так само як і споживання - без виробництва.

 

6) Опрацювання схеми "Економічний кругообіг" с.14

Прочитати пояснення до схеми 1.4 с.15

 

V. Закріплення вивченого

Бесіда.

 

VІ. Домашнє завдання Проаналізувати схему 1.4 с.14-15

 

 

Урок на тему: "Сутність грошей"

Економіка 11 клас      

                                                      

Тема уроку: Сутність грошей. Зміст функцій засобу обігу, платежу, міри вартості та засобу нагромадження. Види грошей.

Мета уроку: опрацювати інформацію про гроші, їх види та функції, розширити відомості про історію виникнення грошей, зміни в різні історичні епохи, про історію впровадження гривні, про грошову реформу, способи захисту грошей, розвивати вміння дітей давати наукову інформацію, узагальнювати, робити висновки, формувати самооцінку, самореалізацію, рефлексію.Тип уроку : вивчення нового матеріалу.

Обладнання. Підручник, зошити, картки.

 

Хід уроку

І.Організаційний момент

ІІ. Перевірка знань учнів

1. Аналіз практичної роботи №2.

2. Розбір типових помилок.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

  1. 1.Конкурс «Економічна загадка»

«Без рук, без ніг, без голови, а весь світ обійшли»               Гроші.

2. Бесіда за питаннями.

- Що таке гроші?

- Які асоціації викликає у вас поняття « гроші»?

     ІV. Мотивація навчальної діяльності .

         Епіграфом до нової теми уроку слугує наступний вираз : «Грошей не вистачає усім, але багатим їх не вистачає набагато більше» (Михайло Мамчич, сучасний автор афоризмів). Як відомо, грошей багато не буває. Саме про це і говорить вислів. Тобто, скільки грошей не було б, завжди хочеться, щоб їх було трошки більше.

Після вивчення теми ви дізнаєтесь:

  • яку роль виконують у суспільстві гроші та від чого залежить стійкість національних грошей.

V. Сприйняття та засвоєння учнями нового матеріалу.

1. Розповідь учителя.

         Дійсно, гроші для людей   відіграють велику роль. Гроші придумала сама людина.

         За історичними та економічними даними гроші виникли в результаті довготривалого історичного процесу   розвитку товарного виробництва та обміну. Обмін зародився в первинному суспільстві, або як кажуть: за натурального виробництва. Такий обмін носив випадковий характер.

         З поділом праці постала потреба в обміні продуктами праці між людьми. Спочатку одні товари замінювалися на інші.

         Згадайте наше українське прислів’я: « Міняю шило на мило».

Ще навіть в «Іліаді» легендарного давньогрецького поета Гомера є такі слова, які відносяться   приблизно до VIII або навіть VII століття до н. е.

                            Все купували: платив хто залізом,

                           Хто сяйною міддю,

                           Хто ж і бичачими шкурами,

                           Хто і самими биками,

                           Або рабами – людьми…

         Що тільки не слугувало людині грошима:

в Ісландії до XV ст. – риба;

в Індії до XX ст. - жемчуг;

в Нікарагуа до XІX ст.   - мішечки з бобами какао.

        На острові Гвінея майже до нашого часу   «поросячі гроші»: нанизували на шнур клики і хвости свиней. Універсальними грошима також була худоба.

         До монгольської навали на Русі не існувало слова «гроші». Матеріальні цінності вимірювались худобою. Княжу скарбницю називали скотаркою. У Київській Русі в XІ ст. гроші почали позначати словом «куни» (від слова (куниця»).

         Товар, що його обирали як гроші, повинен був мати певні переваги:

1) високу вартість;

2) ділитися на однорідні частини;

3) вартість товару не повинна змінюватись.

         Довго тривали пошуки такого товару. Врешті люди зупинились на металі. Це були металеві гроші. Вважається, що перші монети з'явилися в Китаї та в країнах Близького Сходу у VIII-VII ст. до н.е. Це були здебільшого мідні монети. Близько 4 тис.років тому в Ассирії почали карбувати монети із золота.  

     Монети - металеві гроші, виготовлені методом карбування або лиття. У будь-якої монети розрізняють лицеву сторону - аверс та зворотну - реверс.

Гроші - це загальний еквівалент, яким можна виміряти вартість будь-якого товару чи послуги.

         Нумізматика – це наука, що вивчає монети.

Київські князі почали карбувати монети в XІ ст. Відомі монети князів Володимира, Святополка та Ярослава.

Спочатку це був натуральний обмін, який тепер називають бартером.

     Ба́ртер (міна) — прямий безгрошовий обмін товарами або послугами.

         Бартерні операції властиві переважно країнам з нестабільною економікою, в яких відчутний дефіцит як власної, так і іноземної валют. В Україні особливого поширення набув у 90-х роках XX ст. бартер має свої недоліки: забирає багато часу та сили на пошуки необхідного товару або послуги в обмін на те, що ви самі зможете запропонувати.

2. Типи грошей

 

 

Запис таблиці на дошці та в зошит

                       Повноцінні

                   Неповноцінні

                         Монети:

Золоті

Срібні

Білонні (сплави кількох металів)

                       Злитки:

Золото

Срібло

Платина

                     Паперові

(банкноти, казначейські білети)

                     Кредити

Банкноти, Векселя, Чеки Депозитні

(на рахунку в банках)

                     Електронні

Кредитні картки, дебетні картки, картки для банкоматів

 

3. Вимоги до грошей.

         У кожної держави своя валюта – конвертована грошова одиниця.

До 1999 р. більшого значення надавали доларам. 1 січня 1999 р. стартував перший етап грошової реформи людства - євро. Євро запровадили такі країни як Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Греція, Іспанія, Австрія та ін. Головне відділення Європейського центрального банку відкрито у Франкфурті на Майні.

                   Та до будь-яких грошей існують однакові основні вимоги:

 

 

 

Вчитель зачитує пояснення до схеми

 

Стабільність. Вартість грошей упродовж певного часу має бути приблизно однаковою. Нестабільність валют створює недовіру до них, зменшує заощадженість, породжує інфляцію, зубожіння населення.

Подільність. Гроші повинні розмінюватися на дрібніші, ділитися на частини. Можливість обміну купюр на дрібніші у різних комбінаціях робить їх зручними в користуванні.

Здатність до розпізнавання. Гроші повинні мати ознаки, які важко копіювати чи підробляти. Які ви знаєте такі ознаки?

Портативність. Гроші повинні бути зручними у користуванні. Великі паперові купюри, важкі монети незручні, тому, як правило, паперові гроші - невеликих форматів, монети - легкі. Більшу портативність мають чеки, платіжні й кредитні картки.

Тривкість. Матеріал грошей не повинен псуватися при використанні. З часом при обігу грошової маси банкноти зношуються. Звичайно такі купюри вилучаються з обігу центральним (емісійним) банком і замінюються новими. Велика швидкість обертання грошей в економіці породжує необхідність їх міцності. Сучасні гривні, для прикладу, можна прати в пральній машині, прасувати без жодних ознак пошкодження.

Додатковий матеріал

Основними розробленими методами захисту сучасних валют є:

1.Папір. Усі гроші друкуються тільки на спеціальному папері, до складу якого входить бавовна та льон. Це далеко не той папір, на якому друкуються книги, і його досить легко відрізнити від звичайного, при цьому доволі складно надірвати.

2.Фарба. Гроші друкуються тільки за допомогою високоякісних барвників, і тому малюнок на банкнотах не линяє та не втрачає кольору.

   3. Кольорові волокна. У грошах є спеціальні магнітні вкраплення у вигляді ворсинок, які розташовані в різних місцях банкноти, і їх особливість саме в тому, що вони не намальовані, а вкраплені в папір. їх імітація досить чітко виявляється при використаннізбільшувального скла.

     4. Малюнок купюри. Одним із простих способів підробки грошей є домальовування нуля в купюрі нижчої вартості. Тому, аби запобігти шахрайству, рекомендовано хоча б знати, що зображено на цій купюрі.

5. Рамка, яка складається з сітчастого візерунка, на підроблених грошах дуже рідко виходить близькою до оригіналу. При уважному розгляді малюнка можна побачити розриви ліній, плями чи навіть злиття.

6. Серійний номер купюри нанесено високим друком, він має магнітні властивості.

7. Мікротекст. Написи, які повторюються, можна прочитати з допомогою збільшувального скла. Цей елемент захисту присутній на всіх купюрах. На підроблених фальшивомонетники домальовують цей елемент, але в більшості він узагалі не читається.

8. Захисна стрічка з полімерного матеріалу, яка проходить по всій паперовій масі купюри, на якій наноситься еквівалент купюри та інші знаки.

9. Водяний знак на купюрі повинен збігатися з портретом поруч. Він має знаходитись усередині купюри, а не надрукований на ній, і проглядатися з обох боків.

10.«Орловський друк». Спеціальний друк, який утворює зображення різного кольору без розривів і зміщень елементів цих зображень.

4. Функції грошей

Гроші в ринковій економіці виконують   такі функції:

 

Функції грошей

Засіб обігу

Засіб платежу

Міра вартості

Засіб накопичення

5. Робота з підручником. с 47- 48. Характеристика функцій грошей.

V. Закріплення вивченого

1. Продовжіть вислів:

Щасливий не той, у кого багато грошей, а той….   кому їх вистачає.

«Хочеш втратити друга….»           дай йому в борг гроші.

     Гроші дуже лихий пан , але ...     вельми   хороший слуга.

           Грошей багато на світі, а                щастя мало.

           З золотом, як з вогнем:                      і тепло з ним, і небезпечно.

Гроші-сила: одних підкуплять, других напоять, а ... третім лиха накоять.

2. Економічна головоломка. Знайдіть правильну відповідь у колонці Б і поставте її номер напроти колонки А.

 

№п/п

А

№п/п

Б

1

Монети

4

Письмове зобов’язання боржника оплатити визначену суму грошей у визначений час .

2

Паперові гроші

7

Гроші, створені міжнародними організаціями для здійснення розрахунків між країнами.

3

Чек

6

Розрахунковий засіб, який найчастіше видається банками своїм клієнтам.

4

Вексель

1

Гроші, які виплавляються з малоцінних металів і використовуються для розмінювання паперових грошей.

5

Кредитна картка

3

Контроль за станом руху коштів власника грошей, який передав їх у банк.

6

Банківський рахунок

5

Наказ власника банківського рахунку перерахувати певну суму на користь пред’явника чека.

7

Міжнародні гроші

2

це грошові знаки або символи повноцінних грошей, наділені примусовим курсом, які випускаються для потреб держави.

Якщо залишається час, визначення записати у зошит

VІ. Домашнє завдання  

прочитати с. 48-52 в підручнику, відповіді на питання с. 53

 

 

 

 

Урок на тему: "Виробничі ресурси"

Економіка 11 клас      

 Підготував Дяченко Сергій Олександрович

вчитель економіки 

Переяслав-Хмельницької ЗОШ І - ІІІ ступенів №3

 

Тема уроку: Виробничі ресурси. Виробництво та продукт економічної діяльності.

 

Мета уроку. Визначити, що виробничі ресурси – це більш широке поняття, ніж фактори виробництва; розкрити зміст основних економічних ресурсів; звернути увагу на поняття «корисність» та «винятковість»; виховувати бережне ставлення до природних ресурсів.

   Тип уроку   : вивчення нового матеріалу.

Обладнання. Підручник, зошити, картки, статистична таблиця.

Хід уроку

І.Організаційний момент

ІІ. Перевірка   знань учнів

  • Дати визначення поняття "Економіка".
  • Назвіть науки з якими має зв'язок економіка.
  • Назвати економічні суб’єкти.
  • Назвати економічні об’єкти.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Бесіда за поданими питаннями:

- За допомогою чого створюються нові товари та вироби?

- Які ресурси ви знаєте?

 

2. Повідомлення теми уроку.

        Тема сьогоднішнього уроку: Виробничі ресурси. Виробництво та продукт економічної діяльності.

 

   ІІІ.Мотивація навчальної діяльності .

         1. Одержані знання    допоможуть при визначенні професійного спрямування та місця або сфери майбутнього працевлаштування.

         2.Уявлення про зміст та форми організації, про структуру виробництва допоможе вам, якщо ви збираєтесь зайнятись підприємницькою діяльністю.

   ІV.Сприйняття та засвоєння учнями нового матеріалу.

         1. Розповідь учителя.

           2. Вправа "Безлюдний острів"

     Малюнок "Безлюдний острів"

         Уявіть, що ви на безлюдному острові, які речі, матеріали, продукти вам найнеобхідніші для того, щоб вижити. Запишіть у зошит 7 із них, ті які дійсно допоможуть вам вижити.

Учні зачитують, що записали

         Кожному з вас важко було визначити лише 7 необхідних предметів для життя. Адже у сучасній економіці створюються десятки мільйонів різних товарів, продуктів та послуг, потрібних людині. Що ж таке потреби людини?

Учні відповідають свої варіанти

     Потреба - необхідність та бажання людей мати і використовувати певні умови життєдіяльності, певні товари, послуги та інші блага.

 

         3. Аналіз ресурсів підприємств.

         Давайте проаналізуємо діяльність таких   підприємств: Кондитерська фабрика "Рошен", Фармацевтична фабрика "Дарниця" та Завод "Росинка". Назвіть продукцію, які вони виготовляють.

   Вчитель зачитує короткі відомості про підприємства

Учні заповнюють таблицю в зошиті

Кондитерська фабрика "Рошен"

Фармацевтична фабрика "Дарниця"

Завод "Росинка"

Кондитерська корпорація «Roshen» — один з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні та Східній Європі. Головний офіс компанії розташований у місті Києві. Назва компанії походить з прізвища її засновника — Петра Порошенка шляхом вилучення першого та останнього складів. Roshen виготовляє понад 200 найменувань цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів при загальному обсязі виробництва біля 200 тисяч тонн на рік. З великого асортименту продукції корпорації найвідомішими і найпопулярнішими є торт «Київський», цукерки «Київ Вечірній».

«Дарниця» — найбільше в Україні хіміко-фармацевтиче об'єднання.

ЗАТ «Фармацевтична фірма» Дарниця "дуже динамічне підприємство. Сьогодні на її території проводиться понад 250 найменувань лікарських засобів на виробничих площах понад 30 тисяч квадратних метрів. Виробничі потужності «Дарниці» дозволяють випускати більше 500 млн ампул, 4 млрд таблеток, 30 млн флаконів стерильних антибіотиків і більше 30 млн туб м'яких лікарських форм, річна потужність ділянки виробництва крапель становить 35 млн флаконів.

Завод «Росинка» – перше спеціалізоване підприємство на території колишнього УРСР з розливу мінеральної води та безалкогольних напоїв.

Завод «Росинка» почав працювати ще 1960 року.

На сьогодні в асортименті «Росинки» понад 75 найменувань безалкогольних, слабоалкогольних, сокових напоїв і мінеральної води.

         А тепер поміркуйте і перелічіть сировину, з якої ці підприємства виготовляють свою продукцію.

Учні записують до таблиці в зошиті

         Зачитайте, які матеріали ви записали. Отже, для того, щоб виготовляти певні товари та надавати   споживачам послуги, треба мати певні ресурси.

         Ресурси - сукупність елементів виробництва, які можуть бути використані для створення цінностей; все, що потрібно для задоволення потреб людини.

   Для того щоб зрозуміти, як працює економіка для задоволення потреб людини, усі ресурси об'єднали у великі групи. Розглянемо схему "Економічні ресурси" до неї входять Земля, Праця, Капітал, Здатність до підприємництва, Інформація.

 

         4. Опрацювання схеми "Економічні ресурси"

Схема "Економічні ресурси"

Зачитати з підручника с.8-9 пояснення до схеми і дати визначення понять

Земля-

Праця-

Капітал-

Здатність до підприємництва-

Інформація-

 

         5. Виробництво та сучасні технології виробництва

            Окремо ресурси не можуть задовольнити потреби людини. Потреби людини можуть бути задоволені лише там, де є виробництво. Виробництво створює засоби для задоволення потреб — споживчі блага. Це є його найголовнішою метою. Навіть ті потреби, що, на перший погляд, зовсім не залежать від виробництва — потреби у повітрі, питній воді або спілкуванні, — насправді є залежними від виробництва. Адже якість повітря і води — це похідні від екологічної чистоти виробничих технологій.

         ВИРОБНИЦТВО - це діяльність людей, спрямована на створення продуктів, речей і послуг для задоволення потреб.

         Вивчення економічного змісту виробництва, його законів є необхідністю всіх тих, хто працює чи готується до трудової діяльності. Сучасне виробництво охоплює десятки мільйонів окремих виробів. Саме така кількість товарів і послуг створюється в країнах з розвинутою економікою.

         Розглянемо схему "Елементи виробництва" у підручнику с.10

            Основними елементами процесу виробництва є власне праця, засоби праці та предмети праці.

         Праця, або цілеспрямована діяльність, передбачає застосування здібностей і трудових навичок людей, їхніх фізичних і розумових зусиль.

         Предмети праці — об’єкти цілеспрямованої діяльності людини: речовини природи у первісному або частково обробленому (напівфабрикати) вигляді. До предметів праці належать земля, сировина, матеріали тощо. Людина діє на предмети праці за допомогою засобів праці.

         Засоби праці включають машини, інструменти, обладнання, виробничі будівлі, нафто- та газопроводи, канали, мости, транспортні засоби, резервуари тощо.

         У сукупності засоби та предмети праці становлять засоби виробництва.

         Результатом виробництва є продукт. У ньому відображається праця: кваліфікована чи некваліфікована, продуктивна чи непродуктивна, а також стан засобів праці. Якщо праця, засоби та предмети праці були невисокої якості і до того ж погано зорганізованими, то матимемо низькі кількісні та якісні показники продукту.

         Спосіб поєднання праці та засобів виробництва використовують як критерій для виділення технологічних етапів у розвитку виробництва, які дістали назву технологічних способів виробництва (ТСВ). За цим критерієм розрізняють такі технологічні способи виробництва: реміснича   технологія, машинне та   автоматизоване виробництво.

         6. Робота з підручником с.12

         Таблиця на с.12 "Визначальні риси виробничих технологій"

 

V. Закріплення вивченого

Бесіда.

VІ. Домашнє завдання Прочитати параграф підручника п.1.4 -1.5, с.7-12